home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kleikist

 

kleikist

Een kleikist is een dikke, niet zo brede kleilaag die bijvoorbeeld bij een dijk wordt aangebracht om deze waterdicht te maken: het kleipakket houdt erosie (afkalven), kwel en piping tegen. Afhankelijk van de situatie zal de breedte van het kleipakket ca. 50 à 100 cm zijn, maar soms is een breder pakket vereist.


aan de waterzijde wordt tot de kruin van de dijk een 1,5 dikke kleilaag aangebracht over een lengte van 800 meter (cobouw):


om lekkage door de dijk op te heffen, is een sleuf gegraven die aangevuld is met klei (wouters zuidoostbeemster):


doordringen van water bij een niet meer gebruikte sluis wordt vermeden door het aanbrengen van een kleikist tussen de wanden van de sluis; let op de inkassingen van de balken in de wanden (stichting monstersche sluis):