home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


bouwgrond

 

bouwgrond

Bouwgrond is een gebied dat beschikbaar of aangewezen is voor het plaatsen van gebouwen.
Het beschikbaar zijn van bouwgrond hangt af van het provinciale beleid op het gebied van de volkshuisvesting en het beleid met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Daarnaast kan bouwgrond ook door particulieren of andere derden aangeboden worden. Verkoop van de grond gebeurt in kavels, waarvan de grootte per situatie verschilt.
Gemeente Den Haag: "De gemeente kan bouwgrond uitgeven aan gegadigden die een woning willen bouwen. De kosten en randvoorwaarden verschillen per gemeente. Niet zelden is de vraag groot, waardoor een kavel bij loting of aan de eerste gegadigde(n) wordt toegewezen."


bouwgrond in kavels verdeeld:ook bouwgrond, bouwen boven een rijksweg; bouwgrond verwerven boven een rijksweg vergt veel overleg met de diverse eigenaren (gemeente, rijkswaterstaat, provincie):


Zie ook (collectief) particulier opdrachtgeverschap, bouwrijp maken, Bouwkavels via Funda (via Kaart zoeken en Soort aanbod is Bouwgrond).

Eng. building land, housing land, development land