home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kadaster

 

kadaster

Het Kadaster is de voormalige rijksinstelling waar iedere onroerende zaak staat geregistreerd, heeft gegevens over eigendom en eventueel zakelijke rechten (bezwaringen zoals hypotheek) en beslagen van woningen en bedrijfspanden. Verder beheert het Kadaster o.m. de kaarten waarop percelen grond staan ingetekend (kadastrale kaarten). Steden en regio's hebben eigen kadasters, die steeds meer samenwerken. 

Het kadastraal recht is het bedrag dat het Kadaster rekent voor het registreren en muteren van bijvoorbeeld een hypotheek of pand in het betreffende register. De hoogte van dat bedrag is o.m. afhankelijk van de koopsom.

Het Kadaster levert een aantal producten die antwoord geven op vragen als: Wat is de ligging van een perceel? Wat is de verkoopprijs? Wie is de eigenaar? (Zie ook de voorbeelden verderop.)


voorbeeld van een deel van een uittreksel uit het kadaster; klik voor groter (tuinkrant):


Het kadaster heeft o.m.:
- eigendomsinformatie
- koopsominformatie (informatie over woning, waarde en omgeving; woning kopen, inschatting van de vraagprijs)
- hypotheekinformatie
- perceelgrenzen e.d.
- kopieën van aktes ( bent u een akte kwijt?)
- doe een KLIC-meldingen (graven rondom uw huis).

Beschikbare gegevens over een pand zijn o.m.:
- adres (postcode e.d.)
- kadastraal nummer
- eigenaar van het pand
- perceelgrootte
- koopsom
- hypotheeksom.
Iedereen kan in het kadaster informeren naar deze onroerende zaken, afhankelijk van de soort gegevens vaak al voor een paar euro.

Voorbeelden van rapporten van het Kadaster
- Koopsominformatie
voorbeeld
- Eigendomsinformatie
voorbeeld
- Woningrapport voorbeeld
- Hypotheekinformatie voorbeeld.


Een aantal interssante sites voor wat andere informatie:
- KadastraleKaart wordt een globaal overzicht getoond van o.m. perceeloppervlakte en -omtrek, kadastraal nummer en adres
- WOZ Waardeloket, voor de WOZ-waarde (van woningen), bouwjaar, aantal m2 e.d.
- Energielabel waar u kunt nagaan welk energielabel er op een bepaald adres is
- Ruimtelijke plannen zijn met wat moeite toegankelijk via het Omgevingsloket (was: Ruimtelijke plannen)
- TopoTijdreis (oude situaties worden getoon; toets de postcode rechtsboven in)
- Pdok (en de Viewer)
- Bepaal de hoogte in m NAP per postcode (AHN) (een prettige instelling van ahn): de hoogte in NAP wordt getoond; let op: ook de hoogten van objecten worden meegenomen, een NAP van -5.00 op straatniveau en een gebouwhoogte van 7.00 meter geeft een 2.00 m wanneer op het gebouw geklikt wordt; soms zijn er witte gebieden zonder data
- KLIC (of Graafsector)
- DINOloket voor de stratigrafie van de ondergrond (zie afbeelding voor een voorbeeld)
- ThermoGIS (voor geothermie, aardwarmte)
- BAG viewer en voor wat meer algemene gegevens op BGT viewer.

Het woord kadaster is ontleend aan het Franse cadastre (kadaster, ca. 1760), eerder alleen in Zuid-Frankrijk, via het Provençaalse cathastre (ca. 1525) ontleend aan het Italiaanse catasto of catastro (ca. 1340), uit het Venetiaanse catastico (register van inwoners die onroerend goed bezitten, ca. 1185), dat ontleend is aan het Middelgriekse katastichon (belastingregister; ca. 8e-11e eeuw), gevormd uit het Griekse kata (vanaf; tegenover) en stikhos (rij, rang). Bron Etymologiebank.

Eng. (dienst) land registry, cadastre; (kantoor) land registry office; (register) land register; het kadaster raadplegen is to make a search in the land register; een uittreksel uit het kadaster is an extract from the land register