home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


kadaster

 

kadaster

Het kadaster is de dienst voor het bijhouden en bewaren van de registers van onroerende goederen. Daartoe behoort o.m.: het beheer van kaarten met percelen grond, registers met eigendom en gemeente, sectie en kadastraal nummer. Steden en regio's hebben eigen kadasters, die steeds meer samenwerken. 
Het Kadaster levert een aantal producten die antwoord geven op vragen als: Wat is de ligging van een perceel? Wat is de verkoopprijs? Wie is de eigenaar?


voorbeeld van een deel van een uittreksel uit het kadaster; klik voor groter (tuinkrant):


Via KadastraleKaart wordt een globaal overzicht getoond van o.m. perceeloppervlakte en -omtrek, kadastraal nummer en adres. 
Kijk ook eens op PDOK Viewer of TopoTijdreis (toets de postcode rechtsboven in), DINOloket (zie afbeelding voor een voorbeeld) of ThermoGIS, en voor wat meer algemene gegevens op BGT viewer.

Het woord kadaster is ontleend aan het Franse cadastre (kadaster, ca. 1760), eerder alleen in Zuid-Frankrijk, via het Provençaalse cathastre (ca. 1525) ontleend aan het Italiaanse catasto of catastro (ca. 1340), uit het Venetiaanse catastico (register van inwoners die onroerend goed bezitten, ca. 1185), dat ontleend is aan het Middelgriekse katastichon (belastingregister; ca. 8e-11e eeuw), gevormd uit het Griekse kata (vanaf; tegenover) en stikhos (rij, rang). Bron Etymologiebank.

Eng. (dienst) land registry, cadastre; (kantoor) land registry office; (register) land register; het kadaster raadplegen is to make a search in the land register; een uittreksel uit het kadaster is an extract from the land register