home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


emmerbaggermolen

 

emmerbaggermolen

Een emmerbaggermolen is een drijvende machine voor grondverzet, voor het op diepte brengen en houden van waterlopen, kanalen, havens. Een emmerbaggermolen is een werktuig dat met graafemmers aan een gesloten ketting zand en slib van de waterbodem schept. De ketting draait rond en de eraan bevestigde emmers snijden nauwkeurig de grond af. Soms vormen de emmers zelf, via schakels, de ketting. Aan het hoogste punt van de ketting, bij de boventuimelaar, kantelt de emmer en wordt de inhoud via een goot in de langs de baggermolen liggende bakken gestort. Aan een baggerketting zijn vaak 30 tot 40 emmers bevestigd. De inhoud van de emmer kan 200 tot 1000 liter zijn. Het geheel van emmers, ketting en de draagconstructie daarvan wordt ladder of emmerladder genoemd. De ladder kan, afhankelijk van de bodemdiepte, bv. een hoek van 45 of 50 graden hebben ten opzichte van de bodem. De snelheid waarmee gebaggerd wordt kan gevarieerd worden, afhankelijk van vaarsnelheid, bodemgesteldheid, obstakels, e.d.
De werkwijze van de baggermolen maakt het mogelijk om relatief grote oppervlakken nauwkeurig af te graven.

Bij gebruik van een emmerbaggermolen voor het baggeren in verontreinigde grond moeten maatregelen worden genomen om verspreiding van de baggerspecie te voorkomen. 
Bij het baggeren buitengaats moet men rekening houden met onwerkbare dagen omdat bij een golfhoogte van meer dan een meter de emmerladder of de langszij liggende bakken beschadigd kunnen worden.

Voordeel is o.m. dat de emmerbaggermolen continu werkend is.

Een emmerbaggermolen "op het droge" wordt emmergraafmachine of excavateur genoemd.


Met dank aan ir. R.B.G. Verheijen, Digitale richtlijn waterbodemkwaliteit, De Belgische Zeemacht ZM-FN, Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie, Christian Dehennin, Historie Sliedrecht

Eng. bucket dredger, bucket dredge (Am.)