home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


werkbare dagen

 

werkbare dagen

Werkbare dagen zijn werkdagen waarop normaal doorgewerkt kan worden in de bouw (maandag t/m vrijdag, geen nationale en kerkelijke feestdagen). 

Niet-werkbare dagen zijn werkdagen
- waarop het weer het werk niet toelaat (vorstverlet e.d.)
- vakanties (bouwvak-vakantie e.d.)
- roostervrije dagen (zoals tussen Kerst en Nieuwjaar). 

Uitgegaan wordt van 180 werkbare dagen per jaar.

De huidige uitdrukking geeft het tegengestelde van werkbare dagen weer: onwerkbaar weer