home  

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


emissies

 

emissies

De term emissies wordt gebruikt voor de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en andere schadelijke stoffen. Ook tijdens de bouw, het gebruik of de sloop van een bouwdeel is het beperken van deze emissies van belang, bijvoorbeeld formaldehyde in plaatmaterialen, oplosmiddelen in verf en verduurzamingsmiddelen in ge´mpregneerd hout. 

Uiteraard is het verlagen van bepaalde emissies toe te juichen. Soms krijgt het verschijnsel emissies echter teveel aandacht zoals bij elektronische borden met hoeveelheden fijnstof in Den Haag. Dan is er duidelijk sprake van symboolpolitiek,vergelijkbaar met het Europese gloeilampenverbod: overdreven, zinloze en dure acties waar ambtenaren weer jaren werk aan hebben ("Europa" wijzigt de eisen voor fijnstof steeds), maar waar burgers alleen maar nadeel van ondervinden. 


een bekend voorbeeld van "emissie":


soms schieten de maximum-waarden voor fijnstof wat door... (nwt, newscientist):


Verg. uitlogen, dubo.

Eng. emissions