home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


emissies

 

emissies

De term emissies wordt gebruikt voor de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en andere schadelijke stoffen. Ook tijdens de bouw, het gebruik of de sloop van een bouwdeel is het beperken van deze emissies van belang, bijvoorbeeld formaldehyde in plaatmaterialen, oplosmiddelen in verf en verduurzamingsmiddelen in geïmpregneerd hout. 

Kritische noot
Uiteraard is het verlagen van bepaalde emissies toe te juichen. Soms krijgt het verschijnsel emissies echter teveel aandacht zoals bij elektronische borden met hoeveelheden fijnstof in Den Haag. Dan is er duidelijk sprake van symboolpolitiek,vergelijkbaar met het Europese gloeilampenverbod: overdreven en dure acties waar ambtenaren weer jaren werk aan hadden. "Europa" wijzigt de eisen voor fijnstof steeds zodat de auto-industrie bijna moet frauderen om aan de testeisen te voldoen. Elektrisch autorijden propageren terwijl nauwelijks 20% van de elektrische stroom milieuvriendelijk is opgewekt.


een bekend voorbeeld van "emissie":


soms schieten de maximum-waarden voor fijnstof wat door... (nwt, newscientist):


Verg. uitlogen, dubo.

Eng. emissions