home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


draadglas, glas met wapening, veiligheidsglas

 

draadglas

1. Draadglas is een glassoort met in het glas, als wapening, metalen draden in een meestal vierkant rasterpatroon. Het gaaswerk houdt bij breuk van de ruit de glasscherven bijeen waardoor draadglas tot de veiligheidsglassoorten behoort.

Soorten draadglas

Er worden verschillende soorten draadglas onderscheiden:
- bruteglas (ook: bruut of brut glas): licht geribbeld, half doorzichtig (soms standaard draadglas, vaak zelfs "glad" genoemd in tegenstelling met Engels draadglas waarschijnlijk)
- Engels draadglas: veel kleine bobbeltjes, van half doorzichtig tot bijna ondoorzichtig
- spiegeldraadglas: echt vlak, goed doorzichtig (geslepen en gepolijst draadglas)
- draadglassoorten met figuurglas
- in de vorm van een golfplaat
- dubbelglas met één zijde draadglas (bijv. 4 mm vlakglas, spouw gevuld met Argon, HR++ coating, 6/7 mm spiegeldraadglas, met dank aan Glasmaatje).


voorbeelden van verschillende soorten draadglas:

brute draadglas, licht geribbeld, halfdoorzichtig (glasdiscount):engels draadglas, bobbeltjes, van halfdoorzichtig tot bijna ondoorzichtig (glasdiscount):spiegeldraadglas, vlak, goed doorzichtig (glasdiscount):


diagonaal draadglas (glasxl):


ongevlochten draadglas, zogenoemd chauvel draadglas (glasxl):


zeldzaam draadglas met
kippengaas (chicken wire glass, bear glass):


Kenmerken van draadglas

- de maaswijdte van het draadraster is ca. 12 mm
- het draadglas wordt standaard geproduceerd met een dikte van 6 of 7 mm, maar voor toepassingen waarbij van een zwaardere belasting sprake is, produceert o.m. Lamberts het draadglas ook in 9 mm (voor dakbeglazingen e.d.)
- meestal bestaat draadglas uit vierkante, gepuntlaste draden, soms voorzien van een ribbeling in de vlakterichting
- de uit voorraad leverbare maximale afmeting bedraagt voor glad (brut) en Engels draadglas 3300 x 2040 mm en voor spiegeldraadglas 3300 x 1980 mm
- draadglas is ook in andere dan kleuren verkrijgbaar dan blank
- naast draadglas in een vierkant rasterpatroon schijnt er ook draadglas met zeshoekig gaas te zijn
- draadglas kan door de aanwezigheid van het draadnet niet gehard worden.Toepassingen
Vanuit verschillende benaderingen wordt voor draadglas gekozen:
- als breuk van het glas gevaar voor verwondingen kan hebben, bijvoorbeeld als dakraam, bij een tochtdeur die dicht kan slaan of waar kinderen makkelijker doorheen kunnen vallen
- draadglas is minder inbraakgevoelig dan normaal vensterglas
- wanneer minder doorzicht gewenst is, bijvoorbeeld als glazen douchedeur, bij een voordeur of bij een badkamerdeur met grote glasopening
- wanneer een grotere weerstand tegen branddoorslag en rookdoorgang is gewenst (als brandscheiding alleen bij minder grote oppervlakten ivm. doorlaten van warmtestraling) 
- als esthetisch object
- een combinatie van deze gebruiksmogelijkheden zal vaak tot de keuze van draadglas leiden.

Productie (Glaspunt)
"Tegenwoordig wordt draadglas volgens de continue methode gemaakt (volgens hetzelfde principe als gegoten glas, floatglass). De draad heeft een diameter van ongeveer 0,5 mm en bestaat meestal uit een legering van ijzer en nikkel. Deze samenstelling heeft dezelfde uitzettingscoëfficiënt als glas, zodat de kans op spanningen in het glas minimaal is. Het metaalgaas wordt in rollen op de afspoelinrichting boven de walsinstallatie geplaatst. Bij de aanvang van de productie wordt het begin van de aflopende draadrol via een spanrol gevoerd naar het indrukapparaat. Dit indrukapparaat bestaat uit een dunne, van rillen voorzien en met water gekoelde wals, die zich vlak voor de twee normale walsen bevindt. Deze dunne wals drukt het begin van het draadweefsel in het gloeiende glas; het wordt door de walsen uitgewalst en het draadweefsel wordt dan door het glas volledig omhuld. "
Draadglas behoort tot de brandvertragende materialen: bij brand barst en breekt het glas, maar de stukken blijven aan elkaar en vormen zo een brandwering. In Nederland geldt  voor draadglas een brandvertraging van van 20 tot 60 minuten, afhankelijk van de grootte van de glasoppervlakte in de muur (een kleinere muuropening geeft langer bescherming). 
"Het komt nog wel voor, dat in een bestek draadglas met draadvrije randen wordt voorgeschreven. Het zal duidelijk zijn, dat - gezien het productieproces - geen enkele glashandelaar hieraan kan voldoen. Immers, draadglas wordt in een lopende strook glas gefabriceerd en het is dan ook onmogelijk draadruiten met draadvrije randen te leveren.
Bij de hedendaagse fabricagemethode is het vrijwel uitgesloten, dat er vocht tussen het glas en de draad komt. De fabricagetemperatuur is zo hoog, dat de ommanteling van het draadnet door het glas zeer intens is. De kans, dat het draadnet door de atmosfeer wordt aangetast, is dan ook zeer klein; ten opzichte van het breukrisico is die te verwaarlozen. Daarom is het schilderen van de zijkanten van draadglas tegenwoordig niet nodig.
Een bijzonderheid is nog de fabricage van spiegeldraadglas in Groot-Brittannië (methode Appert), die op een andere wijze plaatsvindt dan in de rest van Europa. Bij de Britse productiemethode zit het draadnet meer in het midden van het glas waardoor dit draadglas meer geschikt is om te worden verwerkt tot gepolijst draadglas."


Historie (Glaspunt)
"Rond 1857 werden de eerste pogingen gedaan om draadglas te vervaardigen, waarbij men probeerde het draadnet tussen twee uitgewalste glasplaten te brengen volgens de zogenaamde sandwichmethode. Het duurde echter tot 1892 voor de Amerikaan Shuman een goede methode uitwerkte. Hij deed dit ongeveer tegelijk met de Fransman Appert, die in 1893 zijn methode patenteerde. Bij het Appert procédé wordt met twee walsen het glas uitgewalst, waarbij dus voor iedere wals een hoeveelheid glas wordt gegoten. Deze methode zorgt ervoor dat het glas bij de ene wals onder het draadnet komt en bij de andere wals op het draadnet.
Shuman werkt met drie rollen: de eerste rol walst een laag uit van de volle dikte van het draadglas, de tweede rol drukt de draad tot op de helft in deze nog zachte glaslaag, terwijl de derde wals het oppervlak van het glas weer effent.
Bij de methode van Chance wordt ook draadglas gemaakt, waarbij het draad tussen de twee walsen in wordt gevoerd, terwijl doseerwalsen aan weerszijden het glas aanvoeren.
Bij de oude fabricagemethoden, waarbij met lagere temperaturen werd gewerkt, bestond de mogelijkheid, dat er door capillaire werking soms vocht tussen het draad en het glas kwam. Dit was mogelijk omdat de hechting tussen draad en glas niet zo goed was." 


oud draadglas met kippengaas (cultureel erfgoed):


Met dank aan Glasdiscount, AGC (Yourglass), Martin Visser, Mosa Glas, A.W. van der Horst, Cultureel Erfgoed.

Zie ook bij Glas (fabricage bijzonder, draadglas).
Verg. figuurglas, venster.

Eng. wire glass, wired glass


2. Draadglas is ook de naam van blank glas waar draden van gekleurd of melkwit glas in zijn verwerkt (bijvoorbeeld bij Venetiaans glas).