home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Help a.u.b. vogel/wildopvang Delft...!


bc

 

bc

1. BC is de afkorting voor brandcompartiment. 


2. Bij jaartallen is BC de aanduiding voor Before Christ (voor Chr.).
Verg. BP (Before Present).