home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bc

 

bc

1. BC is de afkorting voor brandcompartiment. 


2. Bij jaartallen is BC de aanduiding voor Before Christ (voor Chr.).
Verg. BP (Before Present).