home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bouwkunde

 

bouwkunde

Soms is bouwkunde de verzamelnaam van allerlei activiteiten die met het ontwerpen, het uitvoeren en het beoordelen van gebouwen te maken hebben. Bijvoorbeeld architectuur, bouwkunst en bouwhistorie behoren bij deze definitie ook tot de bouwkunde, hoewel architectuur en bouwkunst vaak apart worden behandeld.
Vaak wordt bouwkunde meer opgevat als de techniek, en de onderbouwing daarvan, m.b.t. het bouwen van alles wat de huisvesting van mensen en bedrijven te doen heeft. 

Bouwkunde en civiele techniek zijn twee technische broertjes van elkaar:
- Bouwkunde is de techniek, en de onderbouwing daarvan, m.b.t. het bouwen van alles wat de huisvesting van mensen en bedrijven te maken heeft. 
- Civiele techniek richt zich meer op het mogelijk maken van het verplaatsen van mensen en goederen.

Zie ook gww.

   


Eng. building engineering, architectural engineering; civiele techniek is civil engineering