home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


blaine, maat voor fijnheid

 

blaine

De Blaine-waarde is een maat voor de fijnheid van bijvoorbeeld cement. De Blaine-waarde geeft de oppervlakte aan per kg van een stof, de zogenoemde soortelijke oppervlakte (soms specifieke oppervlak genoemd). Een grotere Blaine-waarde impliceert een hogere fijnheid, dus een fijner cement. De (gemiddelde) korrelgrootte van de cementdeeltjes is bepalend voor de fijnheid. De Blaine-waarde wordt uitgedrukt in m2 per kg; vroeger ook wel in cm2/g waarbij de waarde wel 10x zo groot was. De Blaine-waarde van cement ligt tussen 300 en 600 m2/kg (ofwel 3000 en 6000 cm2/g).

De afbeeldingen van de microstructuur hieronder hebben een Blaine-waarde van 300 en 500 m2/kg bij een watercementfactor van 0,45.


microstructuur bij een blaine-waarde van 300 m2/kg


microstructuur bij een blaine-waarde van 500 m2/kg


De fijnheid van het cement heeft een belangrijke invloed op de hydratatiesnelheid van beton, met als gevolg een snellere sterkteontwikkeling: hoe fijner de stof, hoe groter het specifieke oppervlak, hoe meer korrels in aanraking komen met water, hoe groter de hydratatiesnelheid. De sterkteontwikkeling neemt dus toe naarmate het cement fijner is ofwel naarmate de Blaine-waarde groter is. Verder is de waterdoordringbaarheid van een cement met een hoge Blaine-waarde geringer.

De maalfijnheid kan o.m. worden bepaald met behulp van een permeabiliteitsmeting van Blaine. Deze proef is gebaseerd op het meten van de tijd die een bekend volume lucht nodig heeft om door een verdichte cementlaag met gespecificeerde afmetingen en porositeit te stromen. "Een poederbed, met een gegeven poriŽnvolume, heeft namelijk een grotere weerstand tegen doorstromende lucht naarmate het specifiek oppervlak groter is."


een eenvoudig blaine-apparaat:


een automatisch meetapparaat voor de blaine-waarde:


Met dank aan Cement&Beton, KU Leulen, TU Delft, Geotechnical Testing Equipment, Qualitest World of Test.

Eng. Blaine-value (Blaine-getal is Blaine-number)