bc

1. BC is de afkorting voor brandcompartiment. 


2. Bij jaartallen is BC de aanduiding voor Before Christ (voor Chr.).
Verg. BP (Before Present).