home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bdb-indexcijfers, kostenontwikkeling in de bouw

 

BDB-index

De BDB-indexcijfers geven een samengesteld cijfer van loon en materiaal in de bouw met als index 100 bij januari 2003. 
BDB staat voor Bureau Documentatie Bouwwezen; het gaat hier dus uitsluitend om de bouw, d.w.z. één indexcijfer voor lonen én materialen in een bepaalde categorie van de bouw (zie de onderverdeling verderop).
De BDB-indexcijfers geven de kostenontwikkeling weer van de bouw, onderverdeeld in bv. woningbouw, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, gww. "De BDB-indexcijfers worden vastgesteld op basis van een vaststaand pakket van materialen, arbeid en indirecte kosten. Wijzigingen in vormgeving, hoeveelheden, kwaliteit, arbeidsproductiviteit en marktontwikkelingen hebben geen invloed op deze (input-)cijfers."

De BDB-indexcijfers worden geleverd voor de volgende onderdelen:
- eengezinswoningen nieuwbouw
- eengezinswoningen onderhoud
- portiekwoningen nieuwbouw
- portiekwoningen onderhoud
- galerijwoningen nieuwbouw
- galerijwoningen onderhoud
- kantoorgebouwen nieuwbouw
- kantoorgebouwen onderhoud
- bedrijfsgebouwen nieuwbouw
- bedrijfsgebouwen onderhoud
- schoolgebouwen nieuwbouw
- schoolgebouwen onderhoud
- GWW nieuwbouw.

Bron: globale BDB-indexcijfers (Bouwend Nederland)
.

BDB staat voor Bureau Documentatie Bouwwezen. 

Zie bij BDB Bouw(kosten)data.