home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


typegoedkeuring

 

typegoedkeuring

Een typegoedkeuring of Erkende Technische Goedkeuring (ETG) is in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een goedkeuring voor een specifiek bouwdeel (producttype) in een specifieke toepassing, waardoor bij een woning voor elke gebruik van dat bouwdeel in die toepassing geen kwaliteitsborging meer hoeft plaats te vinden

De typegoedkeuring wordt verstrekt door de overheid wanneer voldaan wordt aan alle betreffende regels, vooral wat betreft veiligheid. Zo'n officiële goedkeuring bespaart veel tijd en geld omdat de fase kwaliteitsborging voor dat onderdeel al "een vinkje" heeft.

Wanneer een product een conformiteitsattest heeft met het product dat typegoedkeuring heeft, dan voldoet het aan de gestelde kwaliteitseisen, veiligheidseisen e.d. van dat goedgekeurde producttype. (Een attest is een verklaring.)

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) geldt vooralsnog voor woningen in gevolgklasse 1 (standaard eengezinswoningen, situatie 2024).

Meestal gaat het om goedkeuring van specieke bouwdelen, maar soms wordt een goedkeuring verstrekt voor een omvangrijker "bouwdeel", bijvoorbeeld de typegoedkeuring voor een modulaire woning waardoor niet elke woning van dat specifieke type op elke nieuwe plaats weer afzonderlijk beoordeeld hoeft te worden (zie "typegoedkeuring" bij cataloguswoning).


kwaliteitscontrole bij het bouwplan, bij start bouw, tijdens de bouw, oplevering dossier naar gemeente; de typegoedkeuring verkort de tijd van kwaliteitsborging;
klik voor groter! (informatiepunt leefomgeving):


Verg. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).