home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


banket

 

banket

Een banket is in de waterbouwkunde een ophoging of verhoging met een speciaal doel. Omdat het toch vrij verschillende onderwerpen zijn waar de term banket wordt gebruikt, is hieronder duidelijk onderscheid gemaakt.

1. Banket is het horizontale deel van een talud (bovenaan en/of onderaan?). (Kennisbank Waterbouw TU Delft)


2. Banket is de ophoging op het strand tegen de duinvoet. (Kennisbank Waterbouw TU Delft)


3. Ook: banquette. Banket is bij vestingwerken op de weergang de ophoging achter een borstwering waardoor de schutters wat hoger kunnen staan. 
Ook bij loopgraven komt het banket voor, met dezelfde reden.


banket is de verhoging aangeduid met letter c; a is het schietgat of embrasure; b is de zool; d is de weergang en e is de bedding (afbeelding d'arch, wikipedia): 


banket bij een loopgraaf (copyright bert rietberg, grebbelinie):


4. Banket is de ophoging waar bij het turfsteken of grondwerken de volgende persoon staat die de turf of aarde naar boven moet werpen. Zie bij smakgrond


banket bij o.m. turfsteken (uit het boek waterbouwkunde van bolderman en dwars, 1968, uitgeverij l.j. veen; met dank aan rob van der hel):


5. Bij de oever van bijvoorbeeld een diepe plas: een banket is een ophoging onder water waar riet of waterplanten kunnen groeien. Voorbeeld: "een onderwaterbanket dat in hoogte kan variëren zodat ofwel een rietoever ofwel een waterplantenzone kan ontstaan"; dat variëren betekent dat de diepte van het banket (de waterhoogte boven het banket) bij het aanleggen van de oevers wordt bepaald.


6. Bij de spoorwegen is het banket ook "het muurtje dat ter weerszijden van de spoorweg het ballastbed opsluit". (Van Dale)


7. Een banket is een sterke versnijding van de buitenzijde van een steunbeer of steunmuur (de "trappen" van de steunbeer maken; "verjongen"; de steunbeer stapsgewijs smaller maken).


banket, sterke versnijding bij een steunbeer, steunmuur (restauratie en onderhoud den hertog):