home  meewerken

discl. / ę, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ÚÚn van de letters A..Z hierboven.


archa´serend

 

archa´serend

Het werkwoord archa´seren geeft aan: "woordgebruik dat past bij een vroegere periode" (een oude stijl nabootsend, dus bewust verouderde woorden gebruiken). In de architectuur houdt archa´seren in het bewuste gebruik van stijlkenmerken uit een vervlogen tijd. Het Eclecticisme is een bouwstijl waarin veel (verschillende) stijlkenmerken uit het verleden werden toegepast.
Als iets nog langer geleden al uit de mode is, krijgt het het voorvoegsel "neo-", zoals neoclassicisme.

De term archa´sch duidt op iets dat behoort tot een oud tijdperk. Deze term wordt ook wel gebruikt voor iets dat zeer verouderd is en niet meer gebruikt wordt. Het onbewust gebruik van verouderde woorden valt onder de term archa´sch.

De term archa´sch is ontleend, hetzij aan het Franse archa´que (uit de Oudheid; verouderd, gezegd van een taalvorm), hetzij aan het Duitse archaisch (uit de Oudheid). Beide zijn in elk geval, al dan niet via het Laatlatijnse archaicus (oud), ontleend aan Grieks arkhaikos (ouderwets), een afleiding van arkhaios (oud), bij het zelfstandig naamwoord arkh (oorsprong). Bron Etymologiebank.

Afkomst: Griekse archaos (oud).

Eng. archaizing