woonblok, woningblok

Vanaf de Woningwet ofwel het moment dat redelijke woningen voor iedereen moest worden gebouwd, werden woningen in blokken uitgevoerd omdat dat goedkoper is dan het bouwen van individuele huizen. Het woonblok heeft een negatieve klank gekregen en gehouden omdat het vaak saaie stapelbouw is. Ook het ontbreken van een lift is vaak vervelend als je op een verdieping woont. Voor nieuwbouw, niet bij bestaande bouw, is vanaf 12,5 m hoogte een personenlift vereist; het Bouwbesluit vermeldt in art. 4.24: "een woongebouw met 4 of meer verdiepingen (moet) altijd een personenlift hebben" (dus vanaf de vijfde woonlaag). Toch worden nog steeds woonblokken gebouwd omdat er meer woningen per grondoppervlakte mogelijk zijn.

Het woonblok wordt ook wel woongebouw genoemd (maar daar valt bijvoorbeeld echte hoogbouw ook onder; "een woongebouw is een gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend 
woonfuncties of nevenfuncties daarvan, waarin meer dan een woonfunctie ligt die is aangewezen op een gemeenschappelijke verkeersroute").


een woonblok:


Verg. galerijflat.

Eng. housing block, residential block; gesloten woonblok is perimeter block