waterdoorlatende bestrating, waterpasserende bestrating, waterdoorlatende steenverbanden, open bestratingspatroon

Er zijn verschillende soorten waterdoorlatende bestratingen mogelijk, met straatstenen, tegels e.d. en met steenverbanden. Doel van waterdoorlatende bestrating is hemelwater gemakkelijk door te laten naar de ondergrond. Bij hevige regenval blijft het water niet op straat staan waarna het versneld het riool in verdwijnt, maar dringt het juist in de ondergrond. De riolering wordt dus niet of minder vaak overbelast. Waterdoorlatende bestrating is door het zo lang mogelijk vasthouden van hemelwater in de directe ondergrond (zand) dus een vorm van klimaatadaptief denken (verg. retentie).

Bij sommige toepassingen kan de regen ook tijdelijk opgeslagen worden, in een speciale laag onder de stenen, waardoor ook een zekere vorm van kunstmatige waterberging plaatsvindt.
Omdat meer rekening gehouden wordt met hevige of langdurige regenval, krijgt doorlaten en opvangen van hemelwater meer aandacht en daarmee ook de waterdoorlatende bestrating.

Voordelen waterdoorlatende bestrating (met dank aan o.m. Zandcompleet):
- de riolering wordt niet extra belast (niet overbelast) 
- grondwater wordt op een natuurlijke manier op peil gehouden (hemelwater verdwijn tniet in het riool, maar blijft "bewaard" in de ondergrond, wat beter is voor planten en bomen in de buurt
- door de snelle afvoer van regenwater ontstaat geen plasvorming
- bij aflopende opritten minder waterstroom naar beneden
- minder snel opvriezen van oppervlakken (dus minder gladheid) 
- grote variatie aan soorten, kleuren en materialen, waardoor er voor elke uitstraling een geschikt materiaal is. 

Nadelen waterdoorlatende bestrating
- afhankelijk van de materiaalkeuze en onderlaag kan het iets meer gevoelig zijn voor spoorvorming of scheef gaan liggen van de stenen
- bij veel vegetatie tussen de stenen: iets minder goed begaanbaar voor bijvoorbeeld mensen met een rollator of rolstoel
- iets meer onderhoud i.v.m. eventuele onkruidbestrijding.

Opmerkingen
- vaak is er sprake van een meer of minder grote opening tussen de stenen (via noppen of heuvels aan de zijkanten van de straatstenen) of perforaties bij de stenen zelf, of beide
- de waterberging in de onderlaag kan bijvoorbeeld via een drainagemortel, gebroken puin (puingranulaat), speciale kisten o.d.
- soms wordt gesproken over waterdoorlatend als poreus bedoeld wordt en waterpasserend als het water tussen de stenen door de ondergrond in loopt
- sommige stenen zijn meer waterdoorlatend dan andere: grotere "neuzen" aan de zijkanten van de stenen en daardoor grotere openingen tussen de stenen
- naast straatstenen zijn ook veel halfverhardingen waterdoorlatend
- sommige gemeenten neigen soms naar "afkoppeling van hemelwater" om het rioolstelsel te ontlasten, maar bij de steeds vaker optredende extreme regenval zal toch een fors deel naar het riool gaan om grote wateroverlast te vermijden; gedeeltelijke afkoppeling brengt gerommel in de marge en geeft wateroverlast; propageer dan waterdoorlatende bestrating en waterberging, dan is afkoppelen nooit nodig (kritische noot: die "afkoppeling van hemelwater" is een voorbeeld van het afschuiven van een probleem van de overheid naar de burger).

Voorbeelden van waterdoorlatende straatstenen
- straatsteen Greenbrick van Struyk Verwo Infra 
- straatstenen Drainsteen en Porodrainsteen van MBI
- straatsteen Perfora 
- keramische poreuze straatsteen ZOAK (Zeer Open Afval Keramiek, een in 2019 geďntroduceerd product van TileSystems)
- grasblok, grastegel (diverse fabrikanten).


voorbeeld van waterdoorlatende bestrating; duidelijk zijn de relatief grote
waterafvoerende openingen te zien tussen de stenen; het porodrain-systeem (mbi, de steenmeesters):


waterdoorlatende bestrating met verschillende breedtes van stenen waardoor een wat smaller, maar bij slecht weer toch goed begaanbaar pad overblijft (marlux):


waterdoorlatende bestrating én waterberging door speciale ondergrond én afvoer teveel aan water naar riool; porodrain systeem (
mbi, de steenmeesters):


greenbrick, een voorbeeld van waterdoorlatende bestrating uit de serie h2o-stenen van struyk verwo infra:


hydro-lineo grijs, waterdoorlatende bestrating 30x10x10 cm (marlux):


Zie ook retentie (opslag van water), grastegel, klimaatbuffer en klimaatmantel.