vliering

Ook: bovenzolder; Vlaams: scheerzolder. De vliering is de verdieping onder het dak, en wel het gedeelte boven de zolder.
De vliering is meestal laag, niet op stahoogte, niet voor bewoning geschikt, maar te gebruiken voor koffers, kerstspullen e.d.

Vaak leidt een luik in het plafond en een vlizotrap naar de vliering omdat het geringe gebruik een vaste trap overbodig en te duur maakt. Een enkele keer wordt een eenvoudige vaste trap toegepast of een luxe trapleer. (Een vlizotrap is een soort trapleer die aan het toegangsluik en de ravelingen bevestigd is, zodat deze door het openen van het luik is vast te pakken en naar beneden is te leiden. De vlizotrap is inklapbaar of inschuifbaar waardoor deze op de vliering minder ruimte inneemt.)

Een vliering is bouwkundig een "op de fliering gelegde vloer in een kapconstructie" (ook de ruimte boven de vloer wordt tot de vliering gerekend). 
De fliering is de "horizontaal gelegen langsbalk ter ondersteuning van de sporen" (een soort gording); soms wordt deze balk ook vlieringbalk genoemd omdat het vaak de balk is die op de vliering ligt.


de vlieringvloer is hier nog mooi te zien (de mâr houtconstructies):


de
vlizotrap is een vaak toegepaste trap die toegang biedt tot de vliering:


De term vliering is ontleend aan Picardisch filière (steunbalk), daarna in het Middelnederlands met toevoeging van een samenstellend tweede lid (filiersolre in 1407) of een afleidingsachtervoegsel -ing (als in gording). Het Picardische filière (steunbalk) is, net als het werkwoord filer (recht houden, steunen). Bron Etymologiebank.
Oorspronkelijk was een fliering (ook filiering of feliering) een steunbalk in een kapconstructie, in de lengterichting van de kap. Waarschijnlijk was dit een uit Vlaanderen stammende bouwtechniek om de kap te versterken. In tegenstelling tot gordingen lagen de flieringen niet evenwijdig aan de kap, maar dwars. Hierdoor konden ze gemakkelijk worden voorzien van een vloer, waardoor een kleine, extra zolder vlak onder de kap ontstond. Deze ruimte werd naar de constructie eronder flieringzolder (of vlieringzolder) genoemd, later werd dit verkort tot fliering (of vliering). Bron Bouwkundige termen van Haslinghuis en Janse.

Zie ook kapconstructies (figuur B).
Zie ook de afbeelding bij daklengte.
Verg. zolder, loft, attiek.

Eng. attic, loft (het woord "loft" heeft in het Nederlands een veel gunstiger betekenis); vlieringtrap of vlizotrap is (folding) loft ladder, pull-down staircase, adjustable pull-down ladder