vallicht

1. Vallicht is het licht dat van boven (in)valt. 
Wanneer de zon schijnt en de stralen worden door bijvoorbeeld wolken of boomtakken gebroken, spreken we van jakobsladders, soms van wolkenstralen of zonneharpen, een natuurlijk maar bijna onwerkelijk (ver)schijnsel.


een zeer treffende uitbeelding van vallicht; klik voor groter (copyright antoine van der maesen):


Eng. skylight


2. Een vallicht is een raam dat aangebracht is in het dakvlak waardoor meer licht valt op de gang of op de trap. Vallichten vinden we boven een uitbouw, een trapportaal e.d. Vaak wordt/werd hiervoor glas-in-lood toegepast omdat het licht enigszins getemperd wordt.


vallichten boven bijvoorbeeld trapportaal, ook in glas-in-lood;
klik voor groter! (glas-in-lood atelier domstad):


De term licht in dit geval (een opening waarbij licht doorgelaten wordt) komt ook voor in bijvoorbeeld bovenlicht en daklicht.