tengel

1. Een tengel is een houten lat die tussen het dakbeschot en de panlatten wordt aangebracht. Deze lat loopt van nok naar dakvoet en zorgt voor voldoende ventilatie onder de dakpannen
Onder de tengels komt de dampdoorlatende folie die ervoor zorgt dat vochtige lucht uit de dakconstructie kan treden Ún dat regen en stuifsneeuw onder de dakpannen netjes naar de dakgoot worden afgevoerd (de folie onder de horizontale panlat zou dat belemmeren).


de verticale latten zijn tengels, de horizontale latten erop zijn panlatten, dampdoorlatende folie onder de tengels:


Zie kapconstructies allerlei (figuur B). 
Zie ook dauwpunt.

Eng. counter batten


2. Een tengel is een houten hulplat die wordt toegepast bij wanden en plafonds om gipsplaten e.d. op te bevestigen.

Zie ook betengeling.

Eng. lath