home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


betengeling, betengelen, bespannen

 

betengeling

1. Een betengeling is een onderconstructie van latten (tengels) op een muur, dakbeschot of plafond o.d. om er een ander materiaal op te kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld bij plafondverlaging. 
Breedte van de tengel is bijvoorbeeld 40 mm en dikte 15 mm; de tengels worden afhankelijk van de toepassing om de 20 tot 40 cm aangebracht. 


voorbeeld van een betengeling:


Met dank aan o.m. Schilderbedrijf Van Apeldoorn en Franz Hazenbosch Wandbespanningen.

Zie verder bij wandbespanning en eventueel bij beschieten.

Eng. lathing, lathwork


2. Zie bij wandbespanning