stelp

Ook: stelpboerderij, stelphoeve. De stelp is een boerderij waarbij de woon- en werkruimtes zich onder één groot dak bevinden. Soms is wel onderscheid te zien tussen woonhuis en schuur omdat de dakbedekkingen verschillen. 
Dit boerderijtype is jonger dan de kop-hals-rompboerderij. De stelpboerderij is ontstaan in een tijd van geringere economische voorspoed. 


een friese stelboerderij (landleven):


Met dank aan Landleven (discl.).

Verg. stolp of stolpboerderij.