roughcast

Ook: rough cast, rotspleister. Roughcast is de ook in Nederland gebruikelijke Engelse benaming voor een grof soort pleisterwerk voor buitengevels.
Er zijn verschillende manieren om roughcast aan te brengen:
- vanaf een korte afstand, ca. 30 tot 50 cm, wordt de grovere pleister met een snelle beweging tegen de vaak al gepleisterde muur geworpen
- nadat de pleisterlaag is aangebracht wordt deze, voordat hij droog is, bewerkt waardoor een ruw uiterlijk ontstaat.

De roughcast pleister bestaat in verschillende vormen, soms met gravel, kleine steentjes of kleine stukjes glas.
Roughcast wordt vaak toegepast om eenheid aan het gebouw te geven en toch de harde lijnen te verzachten door de wat natuurlijker aandoende ruwe pleister. In de 19e eeuw werd het vaak bij neoclassicistische gebouwen toegepast.


roughcast: hier een pleisterwerk met kleine stukjes glas;
klik voor groter (ty mawr):


roughcast pleisterlaag met schijnvoegen
; klik voor groter (hardwick lime specialist):


restauratie rhederhof met o.m. roughcast op de gevel, methode "bewerken natte pleisterlaag" (van hellenberg hubar):


roughcast, methode "werpen tegen de muur";
klik op de afbeelding voor het youtube-filmpje:


Documentatie
- Youtube-filmpje van het opbrengen van roughcast

De term "roughcast", of "rough cast", is Engels voor "ruw geworpen".

Eng. roughcast (plaster, render), rough cast (plaster, render)