rondboog

Een rondboog is een boog die een halve cirkel beslaat. De rondboog werd vaak in Romaanse, Romanogotische en Renaissance bouwkunst toegepast.


rondbogen bij het renaissancistische palazzo riccardi, florence, arch. michelozzo, 1444:


rondboog bij een voordeur (peter hurkmans bouw):


Zie ook rondboogfries.

Eng. round arch