rondboog

Een rondboog is een boog die een halve cirkel beslaat. De rondboog werd vaak in Romaanse, Romanogotische en Renaissance bouwkunst toegepast.


rondbogen bij het renaissancistische palazzo riccardi, florence, arch. michelozzo, 1444:


rondboog bij een voordeur (peter hurkmans bouw):


compositie van rondbogen (copyright cas van der vlugt):


Zie ook rondboogfries.

Eng. round arch