luchtboog

Een luchtboog is een steunbeer in de vorm van een boog aan de buitenzijde van bijvoorbeeld een gotische kathedraal die de zijwaartse (horizontale) druk van het gewelf opneemt. (Die zijwaartse krachten worden spatkrachten genoemd.) 
Vaak vormt de luchtboog de verbinding tussen de gevel van het middenschip van de kerk en een meer of minder vrijstaande steunbeer of een luchtboogstoel.

De luchtboogstoel is het verticale deel van de steunbeer waar de luchtboog in rust. De luchtboogstoel kan het verlengde zijn van een kolom in de zijbeuk van de kerk. Vaak is de luchtboogstoel bekroond door één of meer pinakels
In uitzonderlijke situaties zijn de luchtboogstoelen aan elkaar en aan de steunberen verbonden door staven wat een (extra) stevige constructie geeft.


gotiek, luchtboog (boston college):


a is luchtboog, b is luchtboogstoel, c is pinakels (kathedraal van léon, spanje; kerk klein wetsinge):


luchtbogen en verbindingsstaven, kathedraal van beauvais, frankrijk;
klik voor de volledige afbeelding (foto joke reichardt, actuart): 


luchtboog, parijs;
klik voor groter (foto tjarko de vree):


de prachtige, enorme steunbeer-en-luchtboog en het gereduceerd westwerk van de sebastiaankerk in bierum, groningen (kerk bierum):


een ander soort luchtboog, waarschijnlijk nog om de belendende gebouwen te steunen (foto basvb, wikipedia):


Zie ook spatkrachten.

Eng. flying buttress