kruispan

Ook: Bouletpan, Echter pan. Een kruispan is een dakpan met een fors verhoogde rand voor betere waterafvoer. De kruispan is een fraaie, zeer karakteristieke pan, die ook mat en glanzend verglaasd verkrijgbaar is.

De naam van de kruispan is afkomstig van het "gekruist" leggen, d.w.z. de volgende rij pannen wordt een halve pan verschoven (zie tweede foto); kruispannen worden dus niet recht boven elkaar gelegd. Als er geen halve pannen beschikbaar waren moest de windveer een stuk over het pannendak gelegd doorlopen (dat gold voor elke dakpan; ook van de kruispan zijn veel hulpstukken verkrijgbaar). 
Eind 19e eeuw kwam er een nieuwe pan op de markt, gemaakt op een machine van en in licentie van de Franse fabrikant Boulet uit Parijs, tevens fabrikant van andere kleikeramische machines. Het model doet denken aan de Jugendstil, een bol met uitlopers. In Nederland werd de licentie verstrekt in Limburg aan Echt. Deze platte pan werd aangeduid als kruispan en later vooral als Echter Pan (Echterpan).

Het dakpanmodel kruispan komt vooral voor bij renovaties en restauraties, want voor nieuwbouw vinden sommigen hem wellicht iets te karakteristiek.


de kruispan met zijn 

dakvlak met kruispannen (monier):


Documentatie
- Kruispan en hulpstukken (speciale dakpannen) (van Monier)

Zie dakpanvoorbeelden (kruispan) voor meer afbeeldingen.

Eng. boulet tile