klimaatbuffer

Omdat we steeds meer last hebben van kortstondig teveel hemelwater en te lange droge periodes, kunnen speciale voorzieningen worden getroffen om een gebied beter bestand te maken tegen deze klimatologische veranderingen. Zulke voorzieningen heten klimaatbuffers; een buffer is figuurlijk gezien iets dat de vervelende gevolgen van een verandering opvangt.
Bij een klimaatbuffer krijgt bijvoorbeeld hemelwater de gelegenheid in de grond te zakken (vermindert wateroverlast), vult het grondwater aan (verhoogt het grondwaterpeil) en is bij voorkeur weer "naar boven" te halen bij langdurige droogte. Bij klimaatbuffers is vaak water het sleutelwoord (vooral de hoeveelheid, dus niet per definitie ook natuur of kwaliteit) maar de combinatie met verbeteringen van de lokale natuur maakt klimaatbuffers extra interessant.

Klimaatbuffer is dus een vrij algemene term. Een klimaatmantel omvat een meer natuurlijke manier: een klimaatmantel is een multifunctioneel natuur/cultuurlandschap met gelijke nadruk op klimaatbestendigheid (klimaatadaptatie, opvangen wateroverlast en droogte op een natuurlijke manier) en natuur (meer diversiteit van flora en fauna, minder invloed van mest e.d., meer ruimte voor natuurlijke begroeiing zoals kruiden e.d.). Die natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Naast de belangrijkste aspecten met betrekking tot te veel of te weinig water en het temperen van hitte krijgen natuurlijke processen de ruimte: planten en dieren mogen er hun gang gaan. Dit lijkt een win-win-situatie.

Klimaatbuffers zijn o.m. goede oplossingen voor:
- waterberging (retentie, vergrote uiterwaarden e.d. bij beken en rivieren; groenblauwe ruimte)
- water vasthouden ("spons"; regenwater in grond)
- verkoeling in de stad ("groene airco"; meer groen, groendaken, groengevels)
- eventueel: drinkwatervoorziening
- enigszins: verminderen van de CO2 (door meer natuur).

Kritische noot
Er is ook meer last van te lange droge periodes omdat het grondwater voor de boeren op de landerijen onnatuurlijk laag moet staan. Wanneer Nederland alleen maar voorziet in eigen groente, fruit, melk, vlees e.d. dan is zeer veel minder grond benodigd voor landbouw en veeteelt.


extra berging van 1 miljoen m3 zoet water: 
verhogen van het waterpeil of verlagen van de bodem van een waterbekken / spaarbekken geeft een grote hoeveelheid extra zoet water; van 100 ha (ofwel 100*10.000 m2 ofwel 1 miljoen m2) de bodem verlagen of het waterpeil verhogen met 1 m geeft een mogelijke extra berging van 1 miljoen m3 zoet water; klik voor groter (ij-schrift nr 1 van het ij-team van agenda ijsselmeergebied 2050):


Zie ook wadi (een interessante vorm van retentie en recreatie voor kinderen).