granulaat

Granulaat is het materiaal in korrelvorm dat na granuleren (vermalen) ontstaan is, bijvoorbeeld betongranulaat, metselwerkgranulaat (baksteengranulaat), natuursteengranulaat, metaalgranulaat, rubbergranulaat, kunststofgranulaat.
Granulaat van het oorspronkelijke materiaal kan, mede afhankelijk van de grootte van de granulaatkorrels voor verschillende toepassingen worden hergebruikt.

Betongranulaat bestaat uit 100% beton, kan tot elke fijnheid worden vermalen en is daarmee als grof en als fijn toeslagmateriaal te gebruiken. Betongranulaat en metselwerkgranulaat worden, in gelijke hoeveelheden, gebruikt voor het zogenoemde mengsel 0/31,5 als funderingsmateriaal voor de wegenbouw (de term was 0/40 dat stond voor 0 t/m. 44 mm korrelgrootte). 
Granulaat heeft meestal een hoge haakweerstand.

Op de foto's van Twee "R" Recycling betongranulaat, metselwerkgranulaat en menggranulaat (van beton en metselwerk). Het betongranulaat moet helemaal "schoon" zijn en mag daarom o.m. geen resten pvc of glas bevatten.


betongranulaat:


metselwerkgranulaat:


menggranulaat:


kunststofgranulaat:


metaalgranulaat (ijzer):


rubbergranulaat:


Zie ook bsa-granulaat (granulaat van bouw- en sloopafval), grauwacke granulaat, BNR bouwstoffen (Breuksteen Natuursteen Recycling).

Eng. granules