fauces

Fauces is de gang in een Romeinse woning die loopt van de ingang (vestibulum) naar het atrium en van het atrium naar de peristylium. Fauces is eigenlijk meer een toegang dan een lange gang; in een Romeinse woning wordt een gang tussen twee muren andron genoemd.Zie verder bij Romeinse bouwkunst.

Het woord fauces is zowel enkelvoud als meervoud. Vitruvius schijnt de term voor het eerst gebruikt te hebben.