drogestofgehalte

Ook: droge-stof-gehalte, droge-stofgehalte. Het drogestofgehalte is het aandeel van een stof (in een meer of minder vloeibaar materiaal) die onder normale omstandigheden in water is opgelost. Vaak wordt dit in een percentage aangegeven (m/m, d.w.z. percentage massa), maar het kan ook een getal zijn tussen 0 en 1 (bestanddeel droge stof in kg / water in kg).

In de betontechnologie is het percentage drogestofgehalte van hulpstoffen meestal 15 40%. Het aandeel water is dan resp. 85 60%. Bij een te groot aandeel water dient bij de aanmaak van cementspecie of betonspecie rekening gehouden te worden met het deel water in de stof, bijvoorbeeld bij meer dan 3 liter per m3 beton.

Het aandeel droge stof in een meestal meer of minder vloeibaar materiaal kan wordt vergroot door het water te laten "verdwijnen": bijvoorbeeld door het water te laten verdampen, te laten absorberen door een andere stof (bijvoorbeeld een toeslagstof bij de bereiding van betonspecie) of te laten "vriesdrogen" (bij groente e.d.).

Eng. dry matter, dry weigth percentage, dry weigth content