dakbeschot

Ook: bebording. Het dakbeschot is de laag planken of plaatmateriaal, aangebracht op de gordingen of sporen. Tegenwoordig bestaat het dakbeschot vaak uit plaatmateriaal voorzien van thermische isolatie. Bij de bouw wordt hiermee de dakverdieping winddicht gemaakt.

Globaal kan het dak verdeeld worden in:
- de dakbedekking (waterkerend en waterafvoerend, ook wel dakhuid genoemd, bv. dakpannen)
- het dakbeschot (afsluitend gedeelte, winddicht, tegen stuifsneeuw en ongedierte, draagt de dakbedekking, geeft vormvastheid aan het dak, vroeger vaak planken, tegenwoordig vaak plaatwerk met isolatie)
- het dragend gedeelte (onderconstructie, bv. een gordingen, sporen of andere balklaag).
Er zijn zelfdragende dakelementen die dakbeschot en dragend gedeelte inéén hebben. 


bestaand dakbeschot tijdens renovatie (zeeboer):


sandwichelement: plafond, dakbeschot, isolatie, tengels en panlatten ineen (unidek):


Met dank aan Jellema.

Zie ook bijvoorbeeld
dakelementen, sandwichelement, beschieten, knieschot, voorschot, wagenschot en eventueel kapconstructies allerlei (figuur B).

Eng. roof boarding, roof sheathing, roof decking