bouwstroom

1. Bouwstroom is de elektriciteit die tijdens de bouw en ten behoeve van de bouw geleverd wordt: een verdeelkast 220/380 V met aardlekschakelaar

Doel van bouwstroom is een, al of niet provisorische, levering te hebben van elektriciteit omdat er nog geen leidingen zijn voor de afzonderlijke gebouwen. Vaak is 380 Volt nodig voor de diverse krachtige machines. De nota van de bouwstroom is voor de aannemer/opdrachtgever is.


bouwstroom, elektrische stroom;
klik voor groter:


Eng. temporary electric power to a house during the construction


2. De bouwstroom is de volgorde waarin de bouw gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld eerst het rode deel en daarna het oranje deel in de afbeelding onder. Een bepaalde volgorde of fasering van de bouw kan nodig zijn wanneer: 
- pas na gereedkomen van de eerste fase (het eerste deel van het plan) de bestaande bebouwing gesloopt kan worden; op de vrijgekomen ruimte kan in de volgende fase van de bouwstroom het volgende deel gerealiseerd worden
- er sprake is van een andere reden manier van bouwen: "één bouwstroom gietbouw en één bouwstroom kalkzandsteen samen met houtskeletbouwelementen"
- er nog geen duidelijkheid is over de verkoop van de gebouwen in een volgende fase; "er zal sprake zijn van een 'continue bouwstroom', waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte".
- een wat kleinere aannemer een groter project uitvoert, het project beheersbaar wil houden en geen groot aantal tijdelijke krachten en extra opzichters wil toevoegen.

bouwstroom:


Eng. building stage, building phase