bedding

1. De bedding is de grondslag of het onderlichaam voor zware lichamen zoals van wegen, spoorwegen, zware werktuigen. Zie verder bij ballastlaag (ballastbed).
Zo is bedding bijvoorbeeld ook de naam van de harde "plaat" waar bij een weergang het kanon op staat.


spoorrails op een nieuwe bedding; rechts onderin is de oude bedding te zien van deze spoorweg (foto dave habraken):


de bedding ondersteunt een "zwaar werktuig"; de bedding is aangeduid met letter e; a is het schietgat of embrasure; b is de zool; c is het banket en d is de weergang (afbeelding d'arch, wikipedia): 


2. De bedding is een vrij losse laag waarin een harder materiaal gelegd wordt, bijvoorbeeld tegels worden gelegd in een bedding van zand. 
(Wellicht werd om die reden de legzijde van een steen ook wel eens bedding genoemd?)


3. Ook: bed, rivierbedding. De bedding van een rivier is de geul waardoor de rivier stroomt, de bodem tussen de oevers. De rivier schuurt zijn eigen bedding uit (verticale erosie). In dit geval kan ook sprake zijn van zomer- en winterbeddingen, afhankelijk van de waterstand in dat seizoen.


Eng. bed, streambed


4. In het Vlaams betekent bedding (naast de betekenis van grondslag en losse laag) ook tracÚ, een baan van een tram, bus of trein. Vaak is hier sprake van een "eigen bedding": een eigen, vrije baan.
Vlaams Woordenboek: "deel van de openbare weg voor een speciaal type van vervoer, bv. fietsers, autobussen of trams".


5. In de geologie is bedding ook een bodemlaag.