home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


beddingsconstante of beddingsgetal

 

beddingsconstante, beddingsgetal

Ook: beddingconstante (zonder tussen-s). De beddingsconstante behoort bij de plaatbelastingsproef op het grondoppervlak. Bij deze proef wordt de zakking gemeten van een stalen plaat bij een opgebrachte belasting. De stalen plaat heeft voor de proef een standaarddiameter van 0,76 m.
"De beddingsconstante k is de evenredigheidscoŽfficiŽnt tussen de door de grondslag geleverde tegendruk (p) en de zakking (w) van een oppervlak onder een verticale belasting. Deze weerstand kan worden verhoogd door funderingslagen toe te passen, waardoor een zogenaamde samengestelde beddingsconstante ontstaat. 
Bij de dimensionering van betonverhardingen wordt de ondergrond voorgesteld als een stelsel van verticale veren met stijfheid (beddingsconstante) k. De draagkracht
(beddingsconstante) van de ondergrond heeft een grote invloed op de deflecties (doorbuigingen) van de betonverharding ten gevolge van een last."
De beddingsconstante is een maat voor de draagkracht en stijfheid van de ondergrond (bedding): 
k = grondtegendruk / (plaatzakking * plaatoppervlak).  plaatbelastingsproef:


Globale waarden van de beddingsconstante ko van diverse typen ondergrond:

grondsoort

ko (N/mm3)
*) 

goed gegradeerd grind en grind/zand-mengsels, met weinig of geen fijn

0,08-0,13

slecht gegradeerd grind, met weinig of geen fijn

0,08-0,13

grind/zand/klei-mengsels

0,05-0,13

goed gegradeerd zand en grindig zand, met weinig of geen fijn

0,05-0,10

slecht gegradeerd zand, met weinig of geen fijn

0,04-0,10

zand/klei-mengsels

0,03-0,08

zeer fijn zand, leemhoudend zand

0,03-0,05

vaste klei

0,01-0,03

slappe klei en veen

0,00-0,01


*) 1 N/mm3 = 1000 MN/m3 (de eenheid wordt tegenwoordig vaak in kN/m3 of MN/m3 gegeven;
1MN = 10^6 N en 1 m3 = 10^9 mm3)

Betonverhardingen met o.m. de beddingsconstante (document van Civiele Techniek van de TU Delft).


Met dank aan TU Delft, Polytechnisch zakboekje.

Verg. sonderen.

Eng. modulus of subgrade reaction, coefficient of soil reaction