home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


bebouwingsdichtheid

 

bebouwingsdichtheid

De bebouwingsdichtheid geeft het aantal woningen per oppervlakte-eenheid, meestal per hectare (10.000 m2). 
Stedelijke gebieden hebben 60 of meer woningen per ha, terwijl landelijke bebouwing minder dan 25 woningen per ha heeft.
De eerste foto, van Piena, met Skyline van stedelijk Rotterdam, geeft een duidelijk voorbeeld van stedelijk gebied.
De luchtfoto, van Frank Bogers, toont een bebouwde kern in een landelijk gebied.

 


Eng. building density, development density