annuli, anuli

Annuli zijn bij een Dorisch kapiteel de ringen die gelegen zijn in de hals van het kapiteel, tussen de echinus (het "kussen" onder de abacus, de dekplaat tussen zuil en architraaf) en het hypotrachelion (overgang naar de gecanneleerde schacht). 
De bedoeling van de annuli is wellicht de cannelures visueel te scheiden van de echinus.


detail van de ringen die de annuli vormen van een dorisch kapiteel, 5e eeuw v.chr.; met echinus en hypotrachelion:


De term annuli is meervoud van annulus en is Latijn (ring). Wellicht is anuli (met één n, enkelvoud anulus) taalkundig correcter, maar men komt toch annuli (met dubbel-n), als ringen bij het kapiteel, vaker tegen.
Het enkelvoud van annuli is annulus; omdat er meestal meer ringen zijn die samen de "annuli" vormen, wordt het enkelvoud niet vaak gebruikt.

Zie ook Griekse bouwkunst.
Eng. annuli