amfitheater

De Grieken bouwden theaters, dat wil zeggen halfronde open bouwwerken voor uitvoeringen, met meestal tegen een berg opgaande zitplaatsen. De Romeinen bouwden naast theaters ook amfitheaters: ronde of ovale theaters met rondom rijen zitplaatsen die langzaam oplopen. Bij deze oplopende zitplaatsen werd meestal geen gebruik gemaakt van een natuurlijke berghelling, zoals bij de Grieken. 


amfitheater colosseum rome:


amfitheater arles


Amfi is Grieks voor o.m. "beide zijden", denk aan het woord amfibie ("dubbel-levend", zowel in het water als op het land). 

Zie Romeinse bouwkunst.

Eng. amphitheatre, amphitheater (Am.)