amfitheater

De Grieken bouwden theaters, dat wil zeggen halfronde open bouwwerken voor uitvoeringen, met meestal tegen een berg opgaande zitplaatsen. De Romeinen bouwden naast theaters ook amfitheaters: ronde of ovale theaters met rondom langzaam oplopende rijen zitplaatsen of staanplaatsen. Bij de oplopende zitplaatsen werd meestal geen gebruik gemaakt van een natuurlijke berghelling, zoals bij de Grieken. 
Bij felle zonneschijn werd een velum over het theater werd gespannen (een groot zonnescherm of luifel, een soort zeildoek).

Het centrale deel van het amfitheater was voor toneelstukken en ander vermaak. Het Colosseum in Rome is het bekendse amfitheater.


amfitheater colosseum rome:


amfitheater arles


Amfi is Grieks voor o.m. "beide zijden", denk aan het woord amfibie ("dubbel-levend", zowel in het water als op het land). Theater is afkomstig van het Griekse woord théatron (plaats voor schouwspelen) van théa (aanblik, schouwspel); bron Etymologiebank.  

Zie Romeinse bouwkunst.

Eng. amphitheatre, amphitheater (Am.)