home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


amorf

 

amorf

1. Amorf is de aanduiding van de glasachtige structuur (of fase) van een stof, dus niet opgebouwd uit kristallen.
2. Amorf betekent zonder specifieke vorm, vormeloos.

Voor beide betekenissen gelden de volgende voorbeelden.

De tekening onder toont een gesmolten polymeer dat aan het afkoelen is, waarbij de amorfe fase overgaat in de kristallijne fase.Amorf silicium wordt toegepast voor zonnecellen
Waterijs kan bij lage temperaturen de vorm van een soort sterk onderkoelde vloeistof hebben (het ijs wordt dan amorf genoemd), terwijl in gewoon ijs de watermoleculen zich netjes ordenen (dan heet het ijs kristallijn)
Amorf metaal wordt gemaakt door de atomen in metaal zo te herschikken, dat ze anders reageren op hitte.

In de biologie komt deze term ook terug: 
- een witte bloedcel heeft geen vaste vorm, ze is zogenoemd amorf
- urine kan amorf materiaal bevatten, dit is materiaal dat niet onder bloedcellen en kristallen te scharen valt; meestal gaat het hierbij om eiwitten of slijm.

Eng. amorphous