home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


zzp, zelfstandige zonder personeel

 

zzp

Een zzp-er is een zelfstandige zonder personeel. In de bouw worden veel zzp-ers ingehuurd, freelancers, vakmensen in de bouw. Ook in de sector dienstverlening komen steeds meer zzp-ers voor. 

Door het verbeterde werkklimaat in Europa, rond 2007, vestigden veel vaklui in de bouw zich als zzp-er en werden er uiteraard zowel veel Nederlandse als buitenlandse zzp-ers ingehuurd. Een paar jaar later was de economische recessie toegeslagen en in economisch minder goede tijden zijn zzp-ers echter degenen die een aannemer ontslaat. Vanaf ongeveer 2017 trok het werk weer aan, vanaf 2018 zelfs fors, waardoor veel zzp-ers werden ingehuurd.

Voor een aannemer die een zzp-er werk laat uitvoeren, zijn de volgende zaken belangrijk:
- vaak kost de inhuur van zzp-ers zo veel dat bouwprojecten veel duurder worden (geldt voor vrijwel alle werk waar zzp-ers bij betrokken zijn, vooral voor de sectoren bouw, zorg en software; voordeel voor degene die ze inhuurt, is dat ze niet vast in dienst zijn)
- de zzp-er kan ingehuurd worden via een Modelovereenkomst (pdf bouw en infra; onderdeel van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie DBA); bij de Belastingdienst zijn vele Modelovereenkomsten beschikbaar (zie hoe werkt de Wet DBA) *)
- "de modelovereenkomst is niet verplicht; u kunt ook samen goede afspraken maken over uw arbeidsrelatie; als daar maar uit blijkt dat er geen sprake van een dienstbetrekking" 
- de zzp-er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer hebben.

Aandachtpunten
- er wordt nog wel eens geredeneerd dat de zzp-er verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid (de invulling van de arbeidsomstandigheden worden naar de onderste in de rij uitvoerders geduwd)
- normaliter wordt een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) gemaakt, maar zzp-ers hoeven dat niet te doen... (2014).

Kritische noot
- verwacht, vooral bij kortstondige inhuur, van de zzp-er geen voeling met uw bedrijf of de klant (soms wel met de materie)
- veel zzp-ers denken in eerste instantie aan zichzelf, vooral financieel (dat is niet altijd een probleem, maar overleggen kan problematisch zijn)
- veel zzp-ers worden ook wel boemerangwerknemer genoemd omdat ze vertrekken bij hun werkgever en als zzp-er weer terugkomen, meer verdienen, minder verantwoordelijkheid, hebben maar helaas ook minder klantgevoel (ach, de meeste werkgevers denken ook vooal aan zichzelf en de aandeelhouders, niet aan werknmers en zeker niet aan klanten).

ZZP Nederland behartigt de belangen van zzp-ers.

*) LET OP:
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, zoals in de Wet DBA die officieel op 1-1-2016 maar reel op 1-1-2020  in werking trad. 
Let op de opmerking van de Rijksoverheid
: "Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp'ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet DBA. Deze wet heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen."
Op dit moment (november 2023) is nog geen nieuwe wet betreffende zzp-ers van kracht.

Eng. independant worker without employees