home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


zzp, zelfstandige zonder personeel

 

zzp

Een zzp-er is een zelfstandige zonder personeel. In de bouw worden veel zzp-ers ingehuurd, freelancers, vakmensen in de bouw. Ook in de sector dienstverlening komen steeds meer zzp-ers voor. 

Door het verbeterde werkklimaat in Europa, rond 2007, vestigden veel vaklui in de bouw zich als zzp-er en werden er uiteraard zowel veel Nederlandse als buitenlandse zzp-ers ingehuurd. Een paar jaar later was de economische recessie toegeslagen en in economisch minder goede tijden zijn zzp-ers echter degenen die een aannemer ontslaat. Vanaf ongeveer 2017 trok het werk weer aan, vanaf 2018 zelfs fors, waardoor veel zzp-ers werden ingehuurd; vaak kostte de inhuur van zzp-ers zo veel dat bouwprojecten veel duurder werden.

Voor een aannemer die een zzp-er werk laat uitvoeren, zijn de volgende zaken belangrijk:
- de zzp-er kan ingehuurd worden via een Modelovereenkomst (pdf bouw en infra; onderdeel van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie DBA); bij de Belastingdienst zijn vele Modelovereenkomsten beschikbaar (zie hoe werkt de Wet DBA)
- "de modelovereenkomst is niet verplicht; u kunt ook samen goede afspraken maken over uw arbeidsrelatie; als daar maar uit blijkt dat er geen sprake van een dienstbetrekking" 
- de zzp-er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer hebben.

Aandachtpunten:
- er wordt nog wel eens geredeneerd dat de zzp-er verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid (de invulling van de arbeidsomstandigheden worden naar de onderste in de rij uitvoerders geduwd)
- normaliter wordt een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) gemaakt, maar zzp-ers hoeven dat niet te doen... (2014).

ZZP Nederland behartigt de belangen van zzp-ers.

Eng. independant worker without employees