home  doneren?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


zzp, zelfstandige zonder personeel

 

zzp

Een zzp-er is een zelfstandige zonder personeel. In de bouw worden veel zzp-ers ingehuurd, freelancers, vakmensen in de bouw. Ook in de sector dienstverlening komen steeds meer zzp-ers voor. 

Door het verbeterde werkklimaat in Europa, rond 2007, vestigden veel vaklui in de bouw zich als zzp-er en werden er uiteraard zowel veel Nederlandse als buitenlandse zzp-ers ingehuurd. Een paar jaar later was de economische recessie toegeslagen en in economisch minder goede tijden zijn zzp-ers echter degenen die een aannemer ontslaat. Vanaf ongeveer 2017 trok het werk weer aan, vanaf 2018 zelfs fors, waardoor veel zzp-ers werden ingehuurd.

Voor een aannemer die een zzp-er werk laat uitvoeren, zijn de volgende zaken belangrijk:
- vaak kost de inhuur van zzp-ers zo veel dat bouwprojecten veel duurder worden (geldt voor vrijwel alle werk waar zzp-ers bij betrokken zijn, vooral voor de sectoren bouw, zorg en software; voordeel voor degene die ze inhuurt, is dat ze niet vast in dienst zijn)
- de zzp-er kan ingehuurd worden via een Modelovereenkomst (pdf bouw en infra; onderdeel van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie DBA); bij de Belastingdienst zijn vele Modelovereenkomsten beschikbaar (zie hoe werkt de Wet DBA)
- "de modelovereenkomst is niet verplicht; u kunt ook samen goede afspraken maken over uw arbeidsrelatie; als daar maar uit blijkt dat er geen sprake van een dienstbetrekking" 
- de zzp-er moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer hebben.

Aandachtpunten
- er wordt nog wel eens geredeneerd dat de zzp-er verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid (de invulling van de arbeidsomstandigheden worden naar de onderste in de rij uitvoerders geduwd)
- normaliter wordt een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) gemaakt, maar zzp-ers hoeven dat niet te doen... (2014).

Kritische noot
- verwacht, vooral bij kortstondige inhuur, van de zzp-er geen voeling met uw bedrijf of de klant (soms wel met de materie)
- veel zzp-ers denken in eerste instantie aan zichzelf, vooral financieel (dat is niet altijd een probleem, maar overleggen kan problematisch zijn).

ZZP Nederland behartigt de belangen van zzp-ers.

Eng. independant worker without employees