home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


aanaarden

 

aanaarden

Aanaarden is het met aarde of zand aanvullen rondom bijvoorbeeld funderingsmetselwerk, meestal aan de buitenzijde van het gebouw. Vaak wordt de aarde "aangedamd". 
Aandammen is het ophogen in fasen van ca. een halve meter hoogte, waarna de aarde licht wordt aangestampt (bijvoorbeeld door er met een tractor over te rijden). 

Aanaarden kan ook aan de binnenzijde van een gebouw plaatsvinden; in dat geval gebeurt het met zand. 
Ook struiken worden wel aangeaard, vaak met de aarde rond de struik, om beschadigen van de struik door vorst te voorkomen. 
Bomen worden na het ophogen van de straat aangeaard, dit brengt nog wel eens problemen met zich mee voor de bomen. Als de aarde gebruikt voor het aanaarden van slechte kwaliteit is of als de straat opgehoogd is met zeezand, kan de boom sterven.Afbeeldingen Manhave en Rozenvereniging.

Eng. to fill up (with earth), to backfill (achter muren), to fill in/up; Fr. remblayer