home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


septictank, iba, individuele behandeling afvalwater

 

septictank

Ook: IBA (individuele behandeling afvalwater), septic tank. Een septictank is een tank voor huishoudelijk afvalwater waarin slib bezinkt en organische bestanddelen door rotting vernietigd worden waarna geloosd kan worden op het oppervlaktewater. Een septic tank fungeert dus als een soort privť-rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De septic tank kan ook toegepast worden als voor-zuivering voor een helofytenfilter. "Een helofytenfilter bestaat uit een filterbed van zand, klei of grinddeeltjes. Daarop groeien planten als riet, lisdodde en mattenbies. Deze planten leven op de grens van water en aarde. Helofyten hebben vaak een holle stengel, waardoor zuurstof in het water terecht kan komen. Rond de wortels van de helofyten leven micro-organismen, die de afvalstoffen in het water afbreken en omzetten in voedingsstoffen voor henzelf en voor de planten."

Er zijn modellen van beton en van kunststof. Verder zijn er modellen die geheel natuurlijk werken, zonder toevoeging van stoffen, zonder pompen e.d. en modellen die wel voorzien zijn van beluchters e.d. om de biologische werking te verbeteren.

Het IBA-2 of IBA-3 systeem omvat meer septictanks die geschakeld zijn: de eerste tank zorgt voor de bezinking, de daaropvolgende voor de zuivering en de derde heeft weer een bezinkingsfunctie. Door bacteriŽn en beluchting is het daarna vrijwel schoon water geworden. 


septictank, methode kordes, de kap is linksboven in de foto nog juist zichtbaar:


septictank, model bio flow (kordes):


septictank, iba-3 systeem;
klik voor groter (everts winsum):


helofytenfilter dat, na de zuivering door de septictank, kan na-zuiveren;
klik voor groter (janb46, wikipedia): 


Het Engelse woord septic is afgeleid van het Latijnse septicus (verrotting, bederf of wat daartoe behoort) van het Griekse septikos (getypeerd door verrotting) van sepein (verrotten); bron Online Etymology Dictionary

Het woord tank is ontleend aan het Engelse tank (een poel of meer geschikt voor drinkwater), een woord dat oorspronkelijk door de Portugezen uit India is overgenomen uit het Gujarati tankh (waterbassin, ondergronds waterreservoir) of het Marathi tanken of tanka (waterreservoir), misschien uit het Sanskriet tadaga-m (meer, poel). Later is de betekenis van het woord tank als "groot kunstmatig reservoir voor vloeistoffen" wellicht versterkt door het Portugese tanque (reservoir) van estancar (een waterstroom tegenhouden) dat afkomstig is uit het vulgair Latijnse stanticare (tot staan brengen). Maar anderen beweren dat het Portugees de bron is van het Indiase woord. Bron Online Etymology Dictionary.

Met dank aan o.m. Kordes, IBA-helpdesk, Lenntech en Frans Debets.

Verg. bergbezinkbassin.

Eng. septic tank