home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


IBA

 

IBA

IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. Het gaat hier dus om kleinschalige behandeling van afvalwater, bijvoorbeeld via septic tanks en voor na-zuivering door een helofytenfilter.

"Waarom een IBA en geen riool? Omdat het goedkoper is. De gemeente heeft als taak riolering aan te leggen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater. Omdat het aanleggen van riolering in het buitengebied soms erg veel geld kost, zijn er regels opgesteld waarbij de gemeenten ontheffing kunnen krijgen van die plicht. Als er door de gemeente geen riolering wordt aangelegd zal er een andere voorziening moeten komen. Op basis van het lozingsbesluit WVO zal de lozer dan deze andere voorziening (IBA klasse I , II of III) moeten (laten) aanleggen. Welke voorziening dat precies moet zijn hangt af van de kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlaktewater."

Zie verder bij septic tank (ook voor na-zuivering door een helofytenfilter).

Met dank aan Waterschap Vechtstromen (Regge en Dinkel).