home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Het mag natuurlijk niet, het tonen van een artikel van Ronald Plasterk uit De Telegraaf, maar dit moet gewoon: 
Groene biomassa volksverlakkerij 

(een beetje geplakt om het leesbaar op 1 A4 pdf te krijgen)


IBA

 

IBA

IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater. Het gaat hier dus om kleinschalige behandeling van afvalwater, bijvoorbeeld via septic tanks.

"Waarom een IBA en geen riool? Omdat het goedkoper is. De gemeente heeft als taak riolering aan te leggen voor het inzamelen en transporteren van afvalwater. Omdat het aanleggen van riolering in het buitengebied soms erg veel geld kost, zijn er regels opgesteld waarbij de gemeenten ontheffing kunnen krijgen van die plicht. Als er door de gemeente geen riolering wordt aangelegd zal er een andere voorziening moeten komen. Op basis van het lozingsbesluit WVO zal de lozer dan deze andere voorziening (IBA klasse I , II of III) moeten (laten) aanleggen. Welke voorziening dat precies moet zijn hangt af van de kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlaktewater."

Met dank aan Waterschap Vechtstromen (Regge en Dinkel).