home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


schijnwaterstand

 

schijnwaterstand

Ook: schijnwaterspiegel, schijngrondwaterspiegel. De schijnwaterstand is de grondwaterstand die afwijkt van het freatische grondwaterstand als gevolg van plaatselijke afwijkingen in de bodemopbouw.
Bijvoorbeeld een niet-waterdoorlatende laag klei kan na regenval een schijnwaterstand geven op een laag die boven de grondwaterstand ligt.
"Sommige vennen hebben een zo'n eigen waterstand, een schijnwaterspiegel, veroorzaakt door een ondoorlatende laag, die het ven isoleert van het lagere grondwater: een dicht podzolprofiel, een leemlaag of een door het ven zelf gevormde dichte bodemafsluitende laag of resten van algen en waterplanten."
Ook bij een pingo is er vaak een schrijnwaterspiegel.


schijnwaterspiegel bij een ondoordringbare laag; bronnen kunnen ontstaan door het "sijpeleln" van water door de toplaag;
klik voor groter (physical geography):


schijnwaterspiegel bij een pingo
; klik voor groter (danielle kooij, naturalis):


Met dank aan VOTB, Plattelandsvereniging Hei, Heg en HoogeindPhysical Geography, Danielle Kooij (Naturalis).

Eng. perched water table; perched aquifer