home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


schampgoot

 

schampgoot

Een schampgoot is een dakgoot gevormd door een haaks op het dakbeschot staande hardhouten plank (vroeger grenen, vuren of eiken). Deze plank wordt vastgezet met hoekijzers. Schampgoten zijn vooral toegepast uit pragmatische overwegingen: wanneer bij restauratiewerken wel hemelwaterafvoer noodzakelijk werd geacht, maar de traditionele oplossingen (mastgoot e.d.) om esthetische of bouwfysische redenen niet mogelijk waren. Bij veel vooral hogere gebouwen zonder dakgoot zijn goten toch wel gewenst, omdat er dan minder hemelwater over de gevel stroomt. Bij nieuwe restauraties is het altijd afwegen wat te doen, maar bij de oorspronkelijk grote overstek (zonder goot) past een schampgoot goed.

De schampgoot wordt ondersteund door klossen of ijzers. 
De haakse plank van de schampgoot  kan helemaal onderaan het dakvlak staan (tweede afbeelding), maar ook iets daar boven waardoor de klossen op het dakvlak bevestigd kunnen worden (eerste afbeelding).
Soms wordt de schampgoot bekleed met lood of koper, soms zink. Tegenwoordig worden bij restauraties de schampgoten vaak met koper bekleed, omdat grote lengtes lood toch scheuren kunnen gaan vertonen, vooral op de hete zuidzijde. Koper is dan een betere keuze.
De onderzijde van de plank kan geprofileerd zijn.

De waterberging van een schampgoot is vrij klein, maar misschien kunnen we ervan uitgaan dat een aantal malen "overlopen" per jaar niet ernstig is? Een afschot van ca. 2 cm per meter zal voor wat snellere doorstroming zorgen, maar is esthetisch gezien niet altijd mogelijk; bij grote lengtes schampgoot is het afschot mogelijk zichtbaar.


schematische voorstelling van een schampgoot (bron rdmz, rijskdienst voor de monumentenzorg, een voorganger van
cultureel erfgoed:


schampgoot;
klik voor ook andere goottypen (cultureel erfgoed):


schampgoten, onze lieve vrouwe hemelvaartkerk, meetkerke, belgië;
klik voor een grotere afbeelding:


Het onderdeel schamp van schampgoot komt van het werkwoord schampen (nauwelijks raken, even raken, net aanraken, zijdelings raken).

Tekst voor een deel van Monumentenwacht Vlaanderen.