home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


mastgoot

 

mastgoot

Een mastgoot is een goot met een halfcirkelvormige doorsnede, tegenwoordig meestal van zink of pvc
In tegenstelling met de blokgoot, die uit een rechthoekige dus bezaagde rib werd gehakt, werden sommige goten ook wel uit een halve mast- of pijnboom gehakt. Vandaar de naam mastgoten. Na de houten mastgoten kwamen de zinken en later de kunststoffen variant. Bij de metalen mastgoot is de voorzijde (de kraal) versterkt met een ronde buis of een hoeklijn zodat er voor onderhoudswerkzaamheden een ladder tegen geplaatst kan worden. De goot rust op gootbeugels op een dusdanige onderlinge afstand dat zonder doorbuiging water, sneeuw incl. verontreinigingen gedragen kunnen worden.
De meest gebruikte metalen voor mastgoten zijn koper en titaanzink. Er bestaan ook mastgoten in kunststof maar deze vervormen over het algemeen te veel en voldoen alleen voor bouwwerken van beperkte betekenis zoals schuurtjes en garages.

Grootste probleem bij zinken mastgoten is de elektrochemische corrosie tussen versterkingsbuis en goot en tussen gegalvaniseerde stalen beugels en goot. Indien enigszins mogelijk moet de goot d.m.v. een weerbestendige kunststof tape van de beugel worden gescheiden.

De mastgoot wordt altijd net buiten de muur aangebracht, oorspronkelijk zonder ondersteunende constructie ("vrijdragend", "zelfdragend", d.w.z. geen beugels, consoles of klossen), maar tegenwoordig nogal eens ondersteund met brede beugels. De doorstroomsnelheid kan door de halfronde vorm vrij groot zijn, zeker als er een aardig afschot is. Mastgoten worden dus niet zo snel vervuild. Let er wel op dat boombladeren door de grotere stroomsnelheid gemakkelijker in de hemelwaterafvoer kunnen komen.

Veel monumenten hebben een mastgoot.afmetingen van standaardtypen zinken mastgoten en bakgoten (dakgootwinkel):


Met dank aan Piet Hoekman bouwkundig advies. 

Zie ook goot, bakgoot, ribgoot.

Eng. eaves gutter, suspended gutter (Am.), hanging gutter, (half round gutter)