home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


schamppaal

 

schamppaal, stootsteen

Ook: schampsteen, boordsteen. Een schamppaal of stootsteen is veelal een stenen object dat de hoek van een gebouw beschermt tegen beschadiging door verkeer. Door de schuine stand van de schamppaal beschadigden in het verleden ook wagens met wat uitstekende assen de hoek van het gebouw niet: "De menner voelt meteen dat hij te dicht bij de hoek komt omdat hij op de steen rijdt of er te nauw langs schuurt. Zo houdt hij afstand."  

Omdat het trottoir in het verleden meestal bij het gebouw behoorde, was dat deel van de stoep vaak afgezet door stenen palen en kettingen. Wanneer adequate bescherming van de hoek van het gebouw ontbrak, was op de hoek of versmalling van een straat een schamppaal nodig. Ook bij inritten van poortgebouwen werden wel eens schamppalen toegepast. Hoewel tegenwoordig "de stoep" meestal gemeentegrond is, lijkt toch onduidelijk wie verantwoordelijk is voor behoud en eventueel herstel van de schamppaal: de eigenaar van het pand dat beschermd wordt of de gemeente? Waarschijnlijk de eigenaar omdat het eenzelfde soort object is als een stoeptrede bij de voordeur (wanneer die trede zich op het openbare trottoir bevindt).

Verkeersobstakels of voertuigobstakels zijn o.m.:
- varkensrug (biggenrug), als wielstopper bij parkeerplaatsen of als verkeersgeleiding
- schrikblok (schampblok), als verkeersgeleiding om te vermijden dat auto's op trottoir of groen rijden (vooral bij het afsnijden van een bocht)
- schamppaal (stootsteen), als bescherming van een gebouw o.d.
- amsterdammertje (paaltje) en parkeerbol, meestal als bescherming van het trottoir zodat auto's niet de stoep op kunnen rijden en niet geparkeerd kunnen worden op de stoep
- verkeersdrempel, lager object dat autoverkeer vertraagt, maar niet tegenhoudt.

Diverse soorten "verkeersbelemmers".


schamppaal, stootsteen, leiden (foto hans van klinken, historische vereniging oud leiden):


schamppaal, loop van een kanon, bomkade, dordrecht (foto betty akkemaai, wikipedia):


schamppaal in de vorm van een bol; heeft zijn nut bewezen, maar is wat uitgelicht (foto joostdevree):


diverse soorten verkeersbelemmers e.d. (diverse bronnen
, waaronder traffic totaal en giverbo):