home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


NVOB

 

NVOB

NVOB is de oude naam van de Stichting BouwGarant.
NVOB stond voor Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, een algemene aannemersvereniging waar iedere bouwonderneming lid van kon zijn. Tot de vereniging behoorden vooral de kleine en middelgrote bedrijven in de bouwsector.