home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


naverwarming zonneboiler

 

naverwarming zonneboiler, nz-label

In een zonneboiler wordt water of een andere vloeistof verwarmd waarmee vervolgens het water in de boiler verwarmd wordt.
Let op: door de vele relatief goedkope pv-panelen (zonnepanelen) die zonlicht omzetten in elektriciteit, is het eigenlijk helemaal niet nodig speciale zonneboilers te hebben. Handiger is vaak de elektriciteit van de vele pv-panelen te gebruiken om water in een boiler te verwarmen.

Water dat verwarmd is door een zonneboiler heeft niet altijd de gewenste gebruikstemperatuur (de zon schijnt niet altijd, de vraag naar water is te groot e.d.). Bij voldoende zonlicht kan het water in de zonneboiler tot 65 graden worden opgewarmd. Op jaarbasis staat de zonneboiler garant voor 50-65% van het sanitair warm water (tapwater). Wanneer voorverwarmd water toch gebruikt moet worden, is het nodig om het water na te verwarmen tot de gewenste temperatuur van het tapwater, bijvoorbeeld door een cv- of combiketel die daar geschikt voor is. Naverwarming door de combiketel zorgt er zo voor dat ook op dagen met minder zonneschijn voldoende warm water beschikbaar is.

Als er geen combiketel is, bijvoorbeeld wanneer de verwarming op een andere manier plaatsvindt, en het dus uitsluitend om warm tapwater gaat, kan de naverwarming ook uitsluitend elektrisch plaatsvinden (bijvoorbeeld bij de zonneboiler met interne naverwarmer) of met een warmtepomp.

NZ-label
Het zogenoemde NZ-label (Naverwarming Zonneboiler label) geeft aan dat een cv- of combiketel geschikt is om het water uit het warmhoudvat van de zonneboiler na te verwarmen. Het verschil met een gangbare ketel is dat de ketel met het NZ-label ook geschikt is voor de hoge inlaattemperatuur. Zonder dit keurmerk is de ketel niet geschikt voor naverwarming, omdat deze oververhit kan raken.
Bij sommige ketels met gaskeur NZ dient een bij die ketel behorende, aanvullende set ("ombouwsetje") besteld te worden om de ketel geschikt te maken voor de combinatie met een zonneboiler.
Het NZ label hoort bij het gaskeur keurmerk dat uitgegeven wordt door Kiwa.


de
buizen van de zonnecollector t.b.v. de zonneboiler zijn goed te zien (huisfocus.nl):


gaskeuren (kiwa):


schema van een zonneboiler met interne naverwarmer (huisfocus.nl):


schema van een zonneboiler met een combiketel met nz-label als naverwarmer;
klik voor groter (jacotech):


Met dank aan o.m. Huisfocus.nl zonneboilers (ontvang meer offertes), Lineatrovata, Kiwa.

Eng. post-heating of solar boilers