home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


blokgoot, ribgoot

 

blokgoot, ribgoot

Een blokgoot of ribgoot is een goot die gemaakt is uit één balk of badding door een deel weg te steken en te schuren. Blokgoten zijn over het algemeen vrij korte goten van max. 4 à 5 meter, met een fors afschot van 2 à 3 cm per meter. Het afschot is vrij sterk omdat de bak van de goot niet zoveel water kan bevatten en het daarom snel weg moet stromen; verder droogt de houten goot eerder wanneer het water snel is weggestroomd (het water blijft nergens langs staan wat tegenwoordig nogal vaak voorkomt omdat er niet of nauwelijks afschot is). Het hemelwater wordt meestal aan de laagste uitloop geloosd.

Blokgoten rusten vaak op eenvoudige houten consoles of klampen; de blokgoot staat op deze manier meestal net buiten de muur zodat de houten goot ook weer goed kan drogen na de regen (eerste foto). Soms is er aan de voorzijde een eenvoudige profiel uit het hout gesneden. 

Tegen rotten werd de bak aan de binnenzijde geverfd of gemenied of, soms, met lood bekleed.

Blokgoten komen blijkbaar nog vaak voor in Friesland en Noord-Holland.


blokgoot, buitenmuseum enkhuizen (cultureel erfgoed):


blokgoot of ribgoot, boek s.p. botman, constructieleer voor de timmerman, 1953:


Voorbeelden van dakgoten.

Zie verder bij goot

Eng. box gutter