luchtdichtheid

De mate van luchtdichtheid van een gebouw is o.m. van belang bij het bepalen van de (onnodige) warmteverliezen door het opwarmen van een (ongewenste) luchtstroom, zie bij luchtdicht bouwen en bij de luchtdichtheidstest, de blower door test.

Eng. air tight